HypeGaming.sk

Pravidla

Všeobecné podmienky webu HypeGaming.sk


Dôležité upozornenie
Prečítajte si prosím starostlivo a pozorne tieto podmienky používania webových stránok HypeGaming.sk. Registráciou na stránke HypeGaming.sk sa zaväzujete a potvrdzujete, že ste im rozumeli v plnom rozsahu a s ich znením súhlasíte. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť znenie pravidiel/podmienok.

Autorské práva
Vlastník a prevádzkovateľ internetových stránok www.HypeGaming.sk herného portálu je v súlade so zákonom Českej a Slovenskej Republiky oprávnený vykonávať akékoľvek konanie ohľadom webu. Prevádzkovateľovi patria všetky autorské práva k celému obsahu, ktorý Prevádzkovateľ umiestňuje na stránkach. Vrátane textu, dizajnu stránok, grafiky, všetkých vyobrazení na týchto stránkach, ako aj k výberu a spôsobu usporiadania súborov obsiahnutých na týchto stránkach. Práva a povinnosti prevádzkovateľa a užívateľov pri používaní týchto stránok sa riadia týmito pravidlami. Tieto pravidlá sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré navštívia tieto stránky (ďalej len "Užívatelia"). Užívateľ vyjadrí súhlas s týmito pravidlami tým, že vstúpi na ktorúkoľvek z www stránok prevádzkovateľa či akýmkoľvek spôsobom použije akúkoľvek informáciu umiestnenú v rámci www stránok prevádzkovateľov.

Registrácia užívatela
Registrácia na stránkach je bezplatná(zdarma). Pri registrácii sa zadávajú základné registračné údaje: meno, užívateľské meno, heslo a emailová adresa. Súhlasom s podmienkami užívania webu www.HypeGaming.sk pri registrácii dávate tiež súhlas na zasielanie správ na Váš registračný email.

Ochrana osobných údajov
Prístup na stránky www.HypeGaming.sk môže byť zo strany Prevádzkovateľa úplne alebo čiastočne podmienený poskytnutím niektorých osobných údajov užívateľa v zmysle zákona č. 101/2000 Zb o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje s týmito údajmi nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi a užívať ich len v rozsahu potrebnom pre naplnenie účelu, pre ktorý sú osobné údaje získavané, najmä teda na účely dokončenia transakcie či riešenie problémov zákazníka a vždy tak, aby zamedzil akejkoľvek ujme osoby, ktorej sa údaje týkajú. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo použiť alebo odovzdať akýkoľvek údaj, ktorý bude potrebný k naplneniu právnych predpisov, na ochranu integrity siete, na splnenie požiadavky používateľa alebo pri súdnom vyšetrovaní a vyšetrovaní vo verejnom záujme.

Odkazy na iné stránky
Na stránkach www.HypeGaming.sk sú uvedené odkazy na stránky, nad ktorými nemá prevádzkovateľ kontrolu. Pokiaľ užívateľ navštívi niektorú z týchto stránok, mal by sa zoznámiť s ich zabezpečením ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za postupy a politiku iných spoločností.

Správanie užívateľov
Pri používaní týchto stránok užívateľ nesmie zasahovať do bezpečnosti týchto stránok, nemôže tieto stránky využívať na prenášanie škodlivých súborov a snažiť sa preniknúť do verejne neprístupných miest týchto stránok. Užívateľ je tiež povinný ctiť autorské práva prevádzkovateľa k týmto stránkam.

Zodpovednosť a právne príslušenstvo
Prípadné riziká plynúce užívateľovi z používania týchto stránok, sú úplne na používateľovi a prevádzkovateľ za ne nenesie akúkoľvek zodpovednosť. Všetky spory vzniknuté v súvislosti s využívaním týchto stránok, budú prerokovávané miestne príslušným súdom v Českej a Slovenskom republike a v súlade so zákonmi Českej a Slovenskej republiky. Ustanovenia týchto podmienok, ktoré sa z akéhokoľvek dôvodu stanú nevymáhateľné budú považované za oddeliteľné od zostávajúcich dohôd a na ich platnosť a vymáhateľnosť nebudú mať vplyv.

VIP podmienky
Aktiváciu VIP môže zabezpečiť akákoľvek fyzická osoba, ktorá žije na území Českej alebo Slovenskej republiky. Všetky výhody zaisťuje portál HypeGaming.sk ktorý je zodpovedný za ich funkčnosť a bezproblémovú prístupnosť.
Užívateľ ktorý si VIP zakúpi sa zrieka možnosti vrátenia peňazí a reklamácie. Všetky problémy ohľadom aktivácia VIP musí užívateľ okamžite nahlásiť na info@HypeGaming.sk , alebo vyššej autorite člena tímu portálu HypeGaming.sk. Používateľ s akýmkoľvek problémom, ktorý problém nenahlási včas sa vzdáva akéhokoľvek práva na náhradu kvôli časovému posunu problému a užívateľovom negatívnemu postoju k problému.
Cena Aktivácia VIP, ktorá je uvedená na stránke sa v každej krajine líši.
HypeGaming.sk pripúšťa, že VIP nemusí fungovať hneď vzhľadom k príkladnému update či inému technickému problému webu. V prípade zistenia tohto problému dôjde počas 48 hodin k náprave po zistení užívateľovho problému.
HypeGaming.sk si vyhradzuje právo na možnosť náhleho ukončenia prevádzky. VIP je udelené užívateľovi na časový termín, na ktoré si VIP výhody zakúpil, ale v prípade možnosti ukončenia prevádzky tieto výhody s okamžitou platnosťou končia a VIP užívateľ s týmto faktom súhlasí.
Všetci používatelia VIP môžu byť bez varovania zabanovaný, ak akokoľvek porušia pravidlá webu alebo serverov HypeGaming.sk
HypeGaming.sk si vyhradzuje právo na odobratie VIP užívateľovi, ktorý vykoná porušenie pravidiel webu alebo serverov HypeGaming.sk
VIP účet je zakázané požičiavať, prípadne VIP účet používať s viacerými užívateľmi. V prípade porušenia tohto pravidla bude VIP s okamžitou platnosti zablokované.


Kto je Online
Legenda uživateľa:
Vedenie, Správca, Developer, Grafik, CS 1.6 Hlavny Admin, CS 1.6 HLSA, CS Server Admin, CS 1.6 Admin, CS 1.6 Admin-Akademik, CS 1.6 Akademik, CS 1.6 Support, CSGO Hlavny Admin, CSGO HLSA, CSGO Server Admin, CSGO Admin, MC Hlavny Admin, MC HLSA, MC Server Admin, MC Admin, Hlavny Cheathunter, Cheathunter, Hl. Support, Admin TS3, Redaktor, MVP, VIP, Užívateľ

T3rm1x Offline
Browins Offline
Existence Offline
Paulie Offline
DarkOffline
xeeeinizOffline
bronislavswatt Offline
ZipyXOffline
Lord Offline
Winki95 Offline

· Registrovaní užívatelia: 85
· Najnovší užívateľ: Dark
Rýchle Odkazy
Anketa
Páči sa vám web po menším updatu?

Ano
Ano
35% [6 Hlasy]

Děkujeme Paulieee ❤
Děkujeme Paulieee ❤
59% [10 Hlasy]

Ne
Ne
0% [0 Hlasy]

Zalez!
Zalez!
6% [1 Hlas]

Hlasy: 17
Len prihlásení môžu hlasovať.
Začiatok hlasovania: 25.03.21

Archív ankiet
Shoutbox
Pre pridanie správy sa musíte prihlásiť.

07-05-2021 17:05
Nová IP Zombie servera. Nový Patch s veľa zmenami ktoré spíšem do Patchov na fórum potom.

06-05-2021 23:48
Exi pošli do PMKA co potřebuješ , nevím jestli budu aktivní zítra

06-05-2021 23:45
Nevadí , pošli NA IG HLASOVKU 😂

06-05-2021 23:44
já to chci slovně Grin to je moc na dlouho

06-05-2021 23:44
Exi , napiš mi klido do PMKA

Návštevnosť
Reklama