ÚVOD SERVERY FÓRUM ADMIN TEAM BANLIST VIP AKTIVACE Přihlásit se
Pravidla


Counter Strike
Základné pravidlá

1. Je zakázané FK,FA,TK a TA.
2. Je zakázané slovičkárenie (napr. člup,škok,begrid a pod.).
3. Je zakázané prehadzovanie zbraní (v zbrojnici a pri móde).
4. Je zakázané blokovať iného hráča.
5. Je zakázané vynášať atrakcie.
6. Pri poslednom prianí (PP) musia mať obaja duelanti rovnaké podmienky (je teda zakázané byť na vyvýšených pozíciách , brať gravitáciu alebo inak sa zvýhodniť).
7. Na hru dohliadajú Admini, ktorí ovládajú všetky pravidlá a ich slovo je finálne.
8. Je zakázané spamovať voice chat.
9. Admini môžu kedykoľvek zasiahnuť do hry pokiaľ boli porušené pravidlá.
10. Zákaz doplňovania HP a armoru pri módoch a poslednom prianí.
11. Hráči majú zakázané zabíjať iného hráča ak je v grabe.

Pravidlá pre Simona

1. Simon je povinný pustiť hráča s VD do 30 sekúnd od začatia kola.
2. Simon ma povolené ukončiť VD hráčovi iba ak má k dispozícii len jedného hráča, alebo ak čas ukazuje 0:00.
3. Simon má povinnosť ohlásiť každý mód do voice chatu.
4. Simon je povinný svoj príkaz zopakovať , ak ho niekto prepočul alebo zle rozumel.
5. Simon má zakázané nadržovať väzňom alebo určitému väzňovi.
6. Príkazy Simona musia byť splniteľné , nesplniteľné príkazy sú väzni povinní ignorovať.
7. Ak Simon chce, aby väzni nebežali ale „walkovali“ , musí vo svojom príkaze uviesť slovo walk.
8. Slovo „pôjdete“ znamená beh nie walk!
9. Simon má právo zabiť hráča, ktorý sa k nemu nebezpečne priblíži.
10. Simon je povinný otvoriť cely do jednej minúty od začatia kola.
11. Povinnosťou Simona je mať funkčný mikrofón.
12. Simon nemôže dať mód ak je počas kola hráč s VD.
13. Simon je povinný za každý FK udeliť VD.
14. Ak je počet FK vyšší ako 2 tak Simon nesmí dát VD.
15. HVD končí keď je na Timeri 0:00 , vtedy je Simon povinný opäť simonovať.
16. Úlohou Simona je hráčov zabaviť nie popraviť!!!


Pravidlá pre CT

1. Dozorcovia (CT) musia mať funkčný mikrofón.
2. CT musia strážiť Simona.
3. CT musia vypočuť a rešpektovať posledné želanie väzňa.
4. CT môžu zabiť väzňa v prípade, že sa priblíži veľmi blízko ku CT a hrozí riziko napadnutia.
5. CT nesmú spolupracovať s väzňami.
6. CT nesmú skákať Simonovi do reči.
7. CT nesmú brať zbrane určené pre T (skryté zbrane po mape).
8. CT nesmú používať Simon tlačítka pokiaľ im to Simon nedovolí.
9. CT zóny sú priestory šachty,zbrojnica a CT tlačítka.
10. CT nesmú bezdôvodne hádzať granáty.
11. Povinnosťou dozorcu je brať Simona.
12. Ak Simon zomrie tak musí byť nahradený iným dozorcom.
13. Príkazy dáva iba Simon.
14. Mŕtvi dozorcovia nesmú radiť a prezrádzať polohu živých hráčov.
15. Ak väzeň zoberie zbraň bez vlastného pričinenia tak dozorca nie je povinný mu dať čas na odhodenie.
16. Pri reakcií zabíja iba Simon.
17. Pri PP nesmú ostatný dozorcovia zasahovať do duelu.
18. Dozorca má zakázané približovať sa blízko väzňovi pri HVD/VD.
19. Dozorca je povinný sa počas HVD zdržovať v „zbrojke“.
20. CT je povinný nahlásiť Simonovi FK.

21. Dozorca má pravo zabiť väzňa ak:
Väzeň zoberie akúkoľvek zbraň (pozri pravidlo 15.).
Väzeň neposlúchne priamy príkaz Simona.
Väzeň bez povolenia vstúpi do CT zóny (pozri pravidlo 9.).


Pravidlá pre väzňov

1. Väzni nesmú chodiť do CT zóny.
2. Väzni musia počúvať Simona , za neposlúchnutie môžu byť zabití.
3. Väzni nesmú používať CT tlačítka a veci určené pre CT.
4. Väzní nesmú pri Boxu využívať strelné zbrane proti vlastným hráčom , pokiaľ Simon nepovie inak.
5. Mŕtvi väzni nesmú radiť a prezrádzať polohu živých hráčov.
6. Ak má väzeň voľný deň tak má zakázané prekážať Simonovi inak sa pripojí do hry.
7. Väzeň s VD môže používať tlačítka pre atrakcie.
8. Príkazy Simona musia byť plnené priamo a bez zdržovania.
9. Hráč ktorý dostane FK musí dostať ďalšie okolo VD.
10. Pri reakciách je zakázané robiť niečo iné, ako určí Simon.
11. Hráč si musí vybrať posledné prianie do 10 sekúnd.

neznalosť pravidiel sa neospravedľnuje!

- vedenie HypeGaming.sk si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto pravidlá zmeniť, upraviť, alebo úplne zmazať.

Pravidla TTT (Trouble in Terrorist Town)

Nevinní: Snaží se přežít a pomoct detektivovi při hledání zrádců nebo je zabít.
Detektivové: Musí odhalit, usvědčit a zabít všechny zrádce než vyprší čas nebo ochránit alespoň jednoho nevinného.
Zrádci: Musí zabít všechny nevinné a případně i detektivy.

Základní pravidla TTT
 • Neradit!(Ghosting) Přísně trestáno. (Říkat kamarádům kdo má jakou roli.)
 • Nekaž hru ostatním
 • Nespamuj a chovej se morálně (pouštění hudby, urážky, ponižování atd. bude trestáno)
 • Měj čitelné a vyslovitelné jméno (Klikyháky がな tu nikdo luštit nebude)
 • Nezdržuj schválně kolo (kemp, neplnění cílů TTT)
 • Nepřivlastňuj si části mapy (místo, budovy, pokoj)
 • Nespamuj otvírání dveří a podobných objektů
 • Nezabíjej ani nezraňuj bezdůvodně(náhodně)
 • Neblokuj ostatní hráče do propů/objektů
 • Tazerovat můžeš kohokoliv
Nevinní
 • Nesmíš zabít Detektiva
 • Nedělej ani si nehraj na Zrádce (viz. Vražedné chování)
 • Zabít Nevinného můžeš pouze v případě sebeobrany (Karma se ti sníží)
 • Snaž se vyjít vstříct Detektivovi
Detektiv
 • Nezabíjej Nevinné ani ostatní Detektivy
 • Nechovej se jako Zrádce, jsi detektiv, máš ho najít!
 • Neobviňuj ostatní bez důkazů
 • Nedávej přihlouplé/nesplnitelné příkazy
 • Můžeš vyhlásit zabití na potkání na Zrádce, máš-li důkazy
Zrádci
 • Můžeš zabíjet dle libosti, kromě svých kumpánů Zrádců
 • Nebonzuj ostatní Zrádce


Náhodné zabití (Random killy)
 • Bezdůvodné
 • Neplnění příkazů
 • Neprůkazné


Vražedné chování (příklad)
 • Střílení/hození granátu kolem nebo směrem na hráče nejedná-li se o sebeobranu
 • Falešné obviňování
 • Pokládání bomb nebo odpálení sebevražedné vesty
 • Schovávání mrtvých těl
 • Schovávání nebo přemisťování Zrádcovského vybavení
 • Schování/přemístění Léčičí stanice nebo její zničení
 • Ignorování identifikace mrtvých těl
 • Zabíjení hráčů
Podezřelé chování (příklad)
 • Chování, které není u vražedného je bráno jako podezřelé
 • Házení flashů, dýmovnic nebo návnad
 • Obviňování ostatních háčů s nelogickým vysvětlením
 • Přemisťování mrtvých těl
 • Záměrně odchylovat pozornost od Zrádců
 • Blokování hráčů objekty nebo výbušninami
 • Blokování hráčů v pohybu nebo vstupu
 • Poskytování falešných informací


 • - vedenie HypeGaming.sk si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto pravidlá zmeniť, upraviť, alebo úplne zmazať.
  1. Je zakázaný Vulgarizmus (Rasizmus..)
  2. Je zakázané Nevhodné jméno, avatar, popis
  3. Je zakázaná úmyslná Provokace hrácu/adminu
  4. Je zakázaný Spam (Logu, v PM..)
  5. Je zakázané Menic hlasu (Voice changer)
  6. Je zakázané Pouštení hudby/nevhodných nebo otravných zvuku ve verejných místnostech
  7. Je zakázané delat Reklamu (IP serveru, webové stránky..)
  8. Je zakázané Urážet server/portál
  9. Je zakázané Zneužívání podpory
  10. Je zakázané Lhát clenum A-Teamu
  11. Je zakázané Urážení clenu A-Teamu
  12. Je zakázané Vydávat se za clena A-Teamu/YouTubera
  13. Je zakázané AFKovat ve Volné místnosti/DJ místnosti (Mute speakers, afk)
  14. Je zakázané používat k pripojení VPN
  15. Je zakázané se napojovat pres více jak 2 identity
  16. Jsou zakázané nevhodné rasistické, ci jinak urážlivé avatary v profilu TS!

  - NEZNALOST PRAVIDEL VÁS NEOMLOUVÁ!
  HypeGaming.sk © 2021
  - vedenie HypeGaming.sk si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto pravidlá zmeniť, upraviť, alebo úplne zmazať.

  Všeobecné podmienky webu HypeGaming.sk

  Dôležité upozornenie
  Prečítajte si prosím starostlivo a pozorne tieto podmienky používania webových stránok HypeGaming.sk. Registráciou na stránke HypeGaming.sk sa zaväzujete a potvrdzujete, že ste im rozumeli v plnom rozsahu a s ich znením súhlasíte. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť znenie pravidiel/podmienok.

  Autorské práva
  Vlastník a prevádzkovateľ internetových stránok www.HypeGaming.sk herného portálu je v súlade so zákonom Českej a Slovenskej Republiky oprávnený vykonávať akékoľvek konanie ohľadom webu. Prevádzkovateľovi patria všetky autorské práva k celému obsahu, ktorý Prevádzkovateľ umiestňuje na stránkach. Vrátane textu, dizajnu stránok, grafiky, všetkých vyobrazení na týchto stránkach, ako aj k výberu a spôsobu usporiadania súborov obsiahnutých na týchto stránkach. Práva a povinnosti prevádzkovateľa a užívateľov pri používaní týchto stránok sa riadia týmito pravidlami. Tieto pravidlá sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré navštívia tieto stránky (ďalej len "Užívatelia"). Užívateľ vyjadrí súhlas s týmito pravidlami tým, že vstúpi na ktorúkoľvek z www stránok prevádzkovateľa či akýmkoľvek spôsobom použije akúkoľvek informáciu umiestnenú v rámci www stránok prevádzkovateľov.

  Registrácia užívatela
  Registrácia na stránkach je bezplatná(zdarma). Pri registrácii sa zadávajú základné registračné údaje: meno, užívateľské meno, heslo a emailová adresa. Súhlasom s podmienkami užívania webu www.HypeGaming.sk pri registrácii dávate tiež súhlas na zasielanie správ na Váš registračný email.

  Ochrana osobných údajov
  Prístup na stránky www.HypeGaming.sk môže byť zo strany Prevádzkovateľa úplne alebo čiastočne podmienený poskytnutím niektorých osobných údajov užívateľa v zmysle zákona č. 101/2000 Zb o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje s týmito údajmi nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi a užívať ich len v rozsahu potrebnom pre naplnenie účelu, pre ktorý sú osobné údaje získavané, najmä teda na účely dokončenia transakcie či riešenie problémov zákazníka a vždy tak, aby zamedzil akejkoľvek ujme osoby, ktorej sa údaje týkajú. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo použiť alebo odovzdať akýkoľvek údaj, ktorý bude potrebný k naplneniu právnych predpisov, na ochranu integrity siete, na splnenie požiadavky používateľa alebo pri súdnom vyšetrovaní a vyšetrovaní vo verejnom záujme.

  Odkazy na iné stránky
  Na stránkach www.HypeGaming.sk sú uvedené odkazy na stránky, nad ktorými nemá prevádzkovateľ kontrolu. Pokiaľ užívateľ navštívi niektorú z týchto stránok, mal by sa zoznámiť s ich zabezpečením ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za postupy a politiku iných spoločností.

  Správanie užívateľov
  Pri používaní týchto stránok užívateľ nesmie zasahovať do bezpečnosti týchto stránok, nemôže tieto stránky využívať na prenášanie škodlivých súborov a snažiť sa preniknúť do verejne neprístupných miest týchto stránok. Užívateľ je tiež povinný ctiť autorské práva prevádzkovateľa k týmto stránkam.

  Zodpovednosť a právne príslušenstvo
  Prípadné riziká plynúce užívateľovi z používania týchto stránok, sú úplne na používateľovi a prevádzkovateľ za ne nenesie akúkoľvek zodpovednosť. Všetky spory vzniknuté v súvislosti s využívaním týchto stránok, budú prerokovávané miestne príslušným súdom v Českej a Slovenskom republike a v súlade so zákonmi Českej a Slovenskej republiky. Ustanovenia týchto podmienok, ktoré sa z akéhokoľvek dôvodu stanú nevymáhateľné budú považované za oddeliteľné od zostávajúcich dohôd a na ich platnosť a vymáhateľnosť nebudú mať vplyv.

  VIP podmienky
  Aktiváciu VIP môže zabezpečiť akákoľvek fyzická osoba, ktorá žije na území Českej alebo Slovenskej republiky. Všetky výhody zaisťuje portál HypeGaming.sk ktorý je zodpovedný za ich funkčnosť a bezproblémovú prístupnosť.
  Užívateľ ktorý si VIP zakúpi sa zrieka možnosti vrátenia peňazí a reklamácie. Všetky problémy ohľadom aktivácia VIP musí užívateľ okamžite nahlásiť na info@HypeGaming.sk , alebo vyššej autorite člena tímu portálu HypeGaming.sk. Používateľ s akýmkoľvek problémom, ktorý problém nenahlási včas sa vzdáva akéhokoľvek práva na náhradu kvôli časovému posunu problému a užívateľovom negatívnemu postoju k problému.
  Cena Aktivácia VIP, ktorá je uvedená na stránke sa v každej krajine líši.
  HypeGaming.sk pripúšťa, že VIP nemusí fungovať hneď vzhľadom k príkladnému update či inému technickému problému webu. V prípade zistenia tohto problému dôjde počas 48 hodin k náprave po zistení užívateľovho problému.
  HypeGaming.sk si vyhradzuje právo na možnosť náhleho ukončenia prevádzky. VIP je udelené užívateľovi na časový termín, na ktoré si VIP výhody zakúpil, ale v prípade možnosti ukončenia prevádzky tieto výhody s okamžitou platnosťou končia a VIP užívateľ s týmto faktom súhlasí.
  Všetci používatelia VIP môžu byť bez varovania zabanovaný, ak akokoľvek porušia pravidlá webu alebo serverov HypeGaming.sk
  HypeGaming.sk si vyhradzuje právo na odobratie VIP užívateľovi, ktorý vykoná porušenie pravidiel webu alebo serverov HypeGaming.sk
  VIP účet je zakázané požičiavať, prípadne VIP účet používať s viacerými užívateľmi. V prípade porušenia tohto pravidla bude VIP s okamžitou platnosti zablokované.


  - vedenie HypeGaming.sk si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto pravidlá zmeniť, upraviť, alebo úplne zmazať.  - posledná úprava pravidiel: 15.3.2021 - 19:30
  Každý hráč je povinný: 

  - Příchodem na server uživatel automaticky souhlasí se všemi pravidly ( Neznalost pravidel se neomlouvá ).

  - Dodržovat všechny pravidla je samozřejmostí po porušení následuje trest.

  - Mít v pořádku své připojení ( ping ).

  - Dodržovat všechny pokyny určené administrátorem.  Všeobecná pravidla server:

  - Na serveru je zakázáno vyjadřovat se v chatu vulgárně, urážet hráče serveru nebo členy A-Tým.

  - Na serveru je zakázáno používat nevhodné či vulgární jméno.

  - Na serveru je zakázáno používat jakékoliv programy, které zvýhodňují hráče ( Scripty, X-ray, různé cheat klienty například Killaura, Autoclicker apod.).

  - Na serveru je zakázáno obcházet udělený BAN.

  - Na serveru je zakázáno se vydávat za jiného hráče či člena A-Týmu.

  - Na serveru je zakázáno šířit reklamu jakéhokoliv typu ( IP adresa, reklama ve jméně, stavby ).-

  - Na serveru je zakázáno zneužívání chyb a bugů serveru.

  - Na serveru je zakázáno používat CAPS LOCK v chatu. ( Vyjma zvýraznění určité informace ).

  - Na serveru je zakázáno sdílet osobní či cizí údaje ( bydliště, věk ). 

  - Na serveru je zakázáno žádat si o práva, nebo jinou výhodu.

  - Na serveru je zakázáno jakékoliv úmyslné poškozování serveru! ( DDOS apod. ).

  - Na serveru je zakázán chat spam ( Platí i pro /msg )


  Pravidla přírody: 

  - Je zakázáno ničit přírodu ( Láva, TNT )

  - Je zakázáno vytvářet díry do které by mohl jiný hráč spadnout a ohrozit svoje item a životy.

  - Je zakázán griefing

  - Je zakázáno nechávat stromy nedokácené

  - Je zakázáno vytvářet pasti na jiné hráče

  - Je zakázáno stavět blízko spawnu jakékoliv stavby. ( Výjma serverové stavby ).


  Důležitá pravidla/informace pro Hráče/Adminy:

  - Zákaz prosit o give ( dávání itemů ) 

  - Zákaz prosit o heal ( Uzdravení )

  - Zákaz prosit o feed ( Nasycení )

  - Zákaz prosit o fly/gm/op = Při porušení může následovat ban až na 7 dnů.

  - Pro nahlášení chyb/bugů použij buď náš ts3 nebo discord server  EXTRA PRAVIDLA PŘEVÁŽNĚ PRO GAMEMODE CREATIVE:

  - Žádný prodej itemů z ,,CREATIVU“ - Kdo toto pravidlo poruší, tak o přes to, co udělal pro server letí. ( Prodejem je myšleno /shop ) 

  - Buildeři a popřípadě Helpeři, kteří budou mít přístup k příkazu /gmc, /gm 1 apod. nebudou v ,,CREATIVU“ stavět pro svoje účely, ale pro účely, které budou stanovené pouze pro ,,SERVER“ a nebo určeny ,,VEDOUCÍMI POSTY“  - vedenie HypeGaming.sk si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto pravidlá zmeniť, upraviť, alebo úplne zmazať. 
  - posledná úprava pravidiel: 26.3.2020 - 14:44  Každý hráč je povinný:
  - pred pripojením na server sa oboznámiť s pravidlami (neznalosť neospravedlňuje)
  - dodržiavať pravidlá
  - mať v poriadku pripojenie (ping)
  - plniť povinnosti mapy (plant, defuse, hostage)
  - akceptovať príslušných administrátorov

  Na serveroch je zakázané:
  - používať cheaty (wallhack, aimbot, speedhack... )
  - vulgárne sa vyjadrovať (nadávať, urážať,)
  - používať nevhodné mená (rasistické, nadávky, vulgárne)
  - kaziť hru ostatným hráčom (team flash, camp, no plant, no defuse)
  - používať scripty (no-recoil, auto bunny hop)
  - využívať chyby máp (textury)
  - obchádzať ban (DIP, SID CHANGER)
  - písať viac rovnakých riadkov za sebou (stop flood)
  - vyrušovať a hlučne sa vyjadrovať do mikrofónu (stop spam)
  - presúvať sa k lepšiemu tímu (stop over)
  - robiť SGS/GS
  - Zneužívať chyby map(Bugovanie atd..)
  - Bugovanie celkové
  - vedenie HypeGaming.sk si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto pravidlá zmeniť, upraviť, alebo úplne zmazať.
  - Používání programů třetích stran (Obecně řečeno - Cheaty, skin changery, atd.)
  - Obcházení banu
  -Trollení hry, griefing
  - Nevhodné vyjadřování v chatu, nadávky, či jiná nevhodná slova
  - Pouštení song do Voice Chatu
  - Arogantní chování, povyšování nad ostatní, zvyšování ega
  - Napodobování nicků admina (Jste povini si ho do jednoho dne změnit)
  - Žebrání o itemy
  - Campit pro saving bodů by se nemělo, jsou to jen pointy, nemusíte se kvůli tomu bát 2v1 clutche..
  - Zákaz zneužívat name tagy na skiny (vulgární názvy, urážky, apod.)
  - Radit ostatním ze spectatu (prozrazovat pozice, nákupy, apod.)
  -Zákaz smurfování na serverech, pokud máte main, budete hrát na něm
  - Zákaz využívání bugů na mapě
  - Dávání infa kamarádům, když jste v jiném teamu než oni, je přísně zakázáno!
  - Admin má právo zabanovat lvl 1 - 3 bez udání důvodu
  - Zákaz dělání reklam na cokoliv jiného, pokud to nesouvisí se serverem / nemáte dohodu s vedením

  - Je zakázáno používat jakýkoliv zvýhodnujicí programy, mody.
  - Je zakázáno psát vulgárně do všech chatů
  - Je zakázáno urážet a vyhrožovat hráčům, administrátorům.
  - Je zakázano rasisticky urážet.
  - Je zakázano spamovat ve všech chatech.
  - Je zakázano psát jeden příkaz několikrát za sebou.
  - Je zakázano dělat reklamu na jiný herní servery a weby.
  - Je zakázano psát veškeré nabídky/poptávky mimo /inzerat.
  - Je zakázano psát do /dotaz otázky netýkající se herního modu.
  - Je zakázano vstupovat na server z nevhodným, nebo vulgárním nickem.
  - Je zakázano narušovat mise ostatním hráčům.
  - Je zakázano narušování akcí pořádaných administrátorem.
  - Je zakázano žebrat o penize, zbraně a jiné zvýhodnění.
  - Je zakázano zneužívání bugů a chyb serverů/modu.
  - Je zakazano neuposlechnutí nařízení administrátora..
  - Je zakázano zabíjení hráčů po spawnutí/warpnutí.);
  - Je zakázano používat Armádní techniku v blízkosti warpů.
  - Je zakázano blokování warpů/spawnů.
  - Je zakázano ukládat /setloc za účelem zabíjení hráčů.
  - Je zakázano útočit na hráče v Ammo Nations a Bankách.
  - Je zakázano zakládání více účtů na jedné IP adrese.
  - Je zakázano dávat přístupové údaje 2 osobě.
  - Je zakázano zakládat ankety na který není možné odpovědět Ano/Ne.
  - Je zakázano využívání vulgárních výrazu v anketách, inzerátech, dotazech.
  - Je zakázano řádkování. (Psaní více mezer).
  - Je zakázano navádět k vypnutí hry.
  - Je zakázano používat ESC před smrtí.
  - Je zakázano ukládat /setloc ve vodě, nebo ve vzduchu.
  - Je zakázano napodobovat nicky administrátoru/hráčů.
  - Je zakázano vstupovat na cizí účty.
  - Je zakázano odpojení ze serveru před potrestáním za porušení pravidel.
  - Je zakázano vstupovat na server pod vlivem návykové látky.
  - Je zakázano zveřejňovaní osobních informací o hráčích/adminsitrátorech.
  - Je zakázáno navádět hráče k porušení pravidel.

  - Gang Pravidla:

  - Je zakázáno narušování v souboji, přebírání podniků.
  - Je zakázáno využívání armadní techniky v souboji, přebírání podniků.
  - Je zakázáno jakkoliv zadržovat území.
  - Je zakázáno používat zakázané zbraně na území (Granát, Slzný Plyn, Molotov, RPG, HS Rocket, Plamenomet, Minigun, C4 + Detonátor, Spray, Hasicí Přístroj)
  - Je zakázáno vyhazovat a následně nabírat hráče jen aby druhý gang nemohl zabírat území! (Když hráč odejde dobrovolně platí to taky !)
  - Pri boji o podniky nesmí členové používat zakázane zbraně (rpg, granáty, molotov koktejl, dálkově řízené bomby, plamenomet).
  - Je zakázáno lézt na místa na které se nejde dostat při boji o území. (Tím je myšleno že nikdo před zahájením boje nepoleze pomocí auta, kamionu, letadla, vrtulníku, lodí či motorky atd. na střechy budov.)
  - Je zakázáno jakkoliv si nahrabávat Respekt !
  - Je zakázáno napodobovat názvy jiných gangů!
  - Je zakázáno mít v názvu gangu vulgární slovo/slova nebo IP adresy jiných serverů !
  - Je zakázán Spawn-Kill členů gangů!

  - Obchodování:

  - Je zakázán jakýkoliv podvod.
  - Je zakázáno blokování warpů/spawnů při provádění obchodu.
  - Je zakázáno provádět obchody, kde částka přesahuje 20mg bez vědomí admina.
  - Je zakázáno rušení obchodu po celkovém dohodnutí.
  - Je zakázáno obchodování za jiný majetek, než je na serveru.
  - Při obchodování z VIP je prodávajicí povinen uvědomit administrátora.
  - Je zakázáno obchodování reálnými penězi, mimo nakupování prémium u
  Facebook
  Štatistiky registrácie
  SOVRANGAMES10minút
  SlivkaOffline
  PaulieOffline
  MartenOffline
  bronislavswattOffline

  Registrovaní užívatelia: 137
  Najnovší užívateľ: Jannetteprons
  Rýchle Odkazy
  width='80'
  width='80'
  width='80'
  Anketa
  Aký CS:GO server by si rád u nás videl?

  1v1Arény
  1v1Arény
  14% [1 Hlas]

  AWP
  AWP
  29% [2 Hlasy]

  Public
  Public
  14% [1 Hlas]

  Retakes
  Retakes
  29% [2 Hlasy]

  Mirage Only
  Mirage Only
  0% [0 Hlasy]

  Dust2 Only
  Dust2 Only
  14% [1 Hlas]

  Hlasy: 7
  Len prihlásení môžu hlasovať.
  Začiatok hlasovania: 27.12.21

  Archív ankiet
  Reklama
  Reklama
  ServerBook.cznonsteam.cz - seznam CZ/SK Non-Steam Counter Strike serverůTS3TOPlist